Greif-akustika, s.r.o. - nezávislá společnost snižující hluk
"Jen opakovaným měřením se hluk nesníží..."

Společnost Greif - akustika, s.r.o provádí měření a modelování hluku, akustické studie. Vyrábíme tlumiče hluku, akustické zástěny, akustické krytykontejnery,     zvukové     izolace, protihlukové - neprůzvučné dveře.

Realizujeme protihluková opatření. Zajišťujeme   komplexní  služby pro průmysl a energetiku v oblasti snižování hluku. Od projektu po montáž. Konzultace a technická podpora zdarma. Neváhejte nás kontaktovat.

Zaregistrujte se

Získejte přístup k materiálům a dalším zajímavým informacím z oboru.

Zobrazit reference podle oborů

Produkt:
Kategorie:
Datum: od do
 

Dotazník spokojenosti

Dejte nám vědět, jak jste byli spokojeni s naší prací, službami a výrobky.

Evropská unie

Historie a strategie

Historie společnosti

Vývoj společnosti v čase
Společnost Greif-akustika, s.r.o. byla založena v roce 1992 Ing. Karlem Greifem a Ing. Liborem Vágnerem, kteří tak navázali na své dlouholeté zkušenosti v oblasti technické akustiky a snižování hluku získané v bývalém výzkumném ústavu ČKD Praha.

V začátcích se zájem soustředil především na měření hluku, akustické studie a projekční činnost v oblasti snižování hluku. Postupem času byla stále větší pozornost věnována realizaci navržených opatření. Produkce narůstala a úměrně tomu se zvyšovala i výrobní a technická základna. Důraz byl kladen především na modernizaci výrobního programu.

Pro útlum lopatkových strojů tak byla např. navržena nová řada buňkových tlumičů G, jejichž využívání se rychle rozšířilo a v roce 1997 již dosahovala produkce cca 20.000 ks/rok. V relativně krátkém období byla provedena modernizace výrobního programu a uvedena na trh nová řada tlumičů výfuku motorů, kde původní stavební komorové tlumiče byly nahrazeny řadou ocelových svařovaných těles podstatně menších rozměrů s vyšším dosahovaným útlumem. Byl zaveden nový typ izolačních skříní, modernizována konstrukce neprůzvučných dveří a vrat. Součástí dodávek se staly izolační skříně pro velké energetické stroje, turbíny, kogenerační jednotky a náhradní zdroje. Postupně byly rekonstruovány tlumiče hluku výfuku motorových lokomotiv a po ověření operativně zavedeny do výroby.

Nárůst výroby si vyžádal rozšíření výrobních a skladovacích ploch, které byly nejprve soustředěny do pronajatého prostoru v Praze - Kyjích, kde byl rovněž centrální sklad tlumičů. Byla rozšířena výrobní kooperace, zejména s tradičními výrobci akustických elementů.

V roce 1999 byla zakoupena továrna v Uhlířských Janovicích, kam byla přesunuta výroba a hlavní sklad. Pro pražské odběratele byl počátkem roku 2000 zřízen mezisklad v Kubíkově ulici v Praze 8. S ohledem na stále rostoucí prodej buňkových tlumičů hluku byl v roce 2008 zřízen další mezisklad v Mírovicích u Prahy.

Továrna je postupně modernizována a upravována dle výrobního programu.

V roce 2013 byla zprovozněna nová montážní hala "Zlaté mýdlo".

Strategie společnosti

Nezávislost, nestrannost a objektivnost.
Komplexní přístup ke snižování hluku se zaměřením na zákazníka a dosažení cíle.
Strategie společnosti je v současné době soustředěna do dvou základních směrů.

Identifikovat zdroj hluku, analyzovat problém v kontextu stavebně technických možností a navrhnout smysluplná, ekonomicky a technicky realizovatelná akustická opatření. Podat zákazníkovi objektivní zprávu o stavu hlukových emisí a navržených úpravách.

Druhý směr je zaměřen na výrobu navržených opatření a jejich validaci, která slouží jako zpětná vazba pro realizaci dalších opatření.
Copyright © 2013 Greif-akustika, s.r.o.
Stránky vytvořila a spravuje Arakis & Belleville, s.r.o. | info@greif.cz | tel.: +420 286 587 763,4