Greif-akustika, s.r.o. - nezávislá společnost snižující hluk
"Jen opakovaným měřením se hluk nesníží..."

Společnost Greif - akustika, s.r.o provádí měření a modelování hluku, akustické studie. Vyrábíme tlumiče hluku, akustické zástěny, akustické krytykontejnery,     zvukové     izolace, protihlukové - neprůzvučné dveře.

Realizujeme protihluková opatření. Zajišťujeme   komplexní  služby pro průmysl a energetiku v oblasti snižování hluku. Od projektu po montáž. Konzultace a technická podpora zdarma. Neváhejte nás kontaktovat.

Zaregistrujte se

Získejte přístup k materiálům a dalším zajímavým informacím z oboru.

Zobrazit reference podle oborů

Produkt:
Kategorie:
Datum: od do
 

Dotazník spokojenosti

Dejte nám vědět, jak jste byli spokojeni s naší prací, službami a výrobky.

Evropská unie

Systém jakosti

Politika jakosti

Náš přístup k podnikání, zákazníkům a našim dodavatelům.
Naše společnost se zaměřuje na komplexní služby v oblasti snižování hluku. Počínaje poradenstvím a konče realizací úprav.

Finanční nezávislost na „vnějším kapitálu“, neustálé zvyšování odbornosti našich techniků a propracovaný systém řízení kvality nám umožňuje klást vysoký důraz na kvalitu poskytovaných služeb, na jejich objektivnost a nestrannost.

Hlavním rysem našeho podnikání, kterým se lišíme od většiny konkurence, je v koncepci vedení zakázky a sledování cílů. Protože hluk měříme, počítáme a snižujeme, snažíme se našim zákazníkům doporučit takový postup prací, který vede efektivně k vyřešení dané situace s minimem „vedlejších nákladů“.

Toho dosahujeme např. již ve fázi měření hluku, kdy oproti konkurenci měříme nejen „komunální hygienu“, ale zaměřujeme se i na získání dat, která slouží pro případný návrh úprav, a to vše za ceny mnohdy nižší nežli má konkurence.

Naše zkušenosti z předchozích realizací umožňují klientovi doporučit nejvhodnější, zpravidla již ověřené řešení. Bližší informace o realizacích zde.

Důraz klademe rovněž na bezplatné poradenství a na bezplatné zpracování nabídek, neboť ctíme právo klienta na svobodnou volbu a rozhodování.

Profesionální přístup našich techniků zajišťujeme účastí na různých seminářích, školeních a jejich zapojením do programu celoživotního vzdělávání (www.ckait.cz).

PK001-01 Příručka kvality.pdf

ČSN EN ISO 9001

Systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. udržuje systém managementu jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001 ve znění pozdějších změn.

Rozsah certifikace:
Poradenská a projektová činnost v oboru snižování hluku.

Měření hluku a vibrací v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Měření hluku, vibrací, doby dozvuku a stavebních konstrukcí.

Výroba akustických prvků pro snižování hluku.

Výroba svařovaných ocelových konstrukcí.

Nad kvalitou jednotlivých procesů dohlížejí naši certifikovaní auditoři a představitel managementu pro kvalitu:
Ing. Libor Vágner - hlavní auditor
Ing. Petr Havránek - auditor
BSc. Václav Šulc, Dis. - auditor

Ing. Ladislav Mička - představitel managementu pro kvalitu a správce dokumentace.

ČSN EN ISO 9001_2016 CZ.pdf
ČSN EN ISO 9001_2016 EN.pdf
ČSN EN ISO 9001_2016 RU.pdf

ČSN EN ISO 3834-3

Kvalita svařovacích procesů ve společnosti probíhá dle normy ČSN EN ISO 3834-3.
Veškeré svařované výrobky naší společnosti jsou vyráběny ve shodě s normou ČSN EN ISO 3834-3.

Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 3: Standardní požadavky na jakost.

ČSN EN ISO 3834-3 CZ.pdf
ČSN EN ISO 3834-3 DE.pdf
ČSN EN ISO 3834-3 EN.pdf
ČSN EN ISO 3834-3 RU.pdf
Copyright © 2013 Greif-akustika, s.r.o.
Stránky vytvořila a spravuje Arakis & Belleville, s.r.o. | info@greif.cz | tel.: +420 286 587 763,4