Greif-akustika, s.r.o. - nezávislá společnost snižující hluk
"Noise is not reduced only by repeated measurements..."
verze pro tisk Akustika do prostředí Ex
01.12.2017

Dlouhodobé zkušenosti s vývojem akustických krytů a tlumičů hluku do prostředí s nebezpečím výbuchu daly vzniknout ucelené skupině výrobků, používaných zejména v průmyslu a energetice v místech s občasným výskytem výbušné atmosféry. Upravili jsme osvědčené konstrukce tak, aby vyhověly náročným požadavkům na kvalitu a zpracování vyžadované v energetických projektech a zároveň byly funkčně použitelné pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Mezi nejčastější instalace patří:

• Protihlukové kryty s tlumenou ventilací pro plynové turbíny
• Protihlukové kryty s tlumenou ventilací pro kompresory na zemní plyn
• Tlumiče odfuku na zemní plyn apod.
Copyright © 2013 Greif-akustika, s.r.o.
Stránky vytvořila a spravuje Arakis & Belleville, s.r.o. | info@greif.cz | tel.: +420 286 587 763,4