Greif-akustika, s.r.o. - nezávislá společnost snižující hluk
"Noise is not reduced only by repeated measurements..."
verze pro tisk Nový ceník 2018
20.12.2017

Snažíme se vždy vycházet vstříc našim zákazníkům nejen rozsahem poskytovaných služeb k našim výrobkům a jejich kvalitou, ale samozřejmě i cenou. Za nemalého úsilí se nám dařilo držet stabilní ceny výrobků od roku 2005. Za současných podmínek se bohužel stávají aktuální cenové podmínky neudržitelnými a jsme nuceni přistoupit po více než 12 letech k mírnému zdražení našich výrobků tak, aby obvyklé standardy provedení výrobků Greif-akustika mohly být i nadále zachovány.

Této příležitosti jsme využili i pro dlouho plánovanou úpravu rabatového systému. Nový rabatový systém by měl zajistit realizačním firmám vyšší marži na našich výrobcích vůči základním cenám pro veřejnost i projektanty a usnadnit jim tak jednání s finálními zákazníky.

Výše uvedené změny vstupují v platnost od 1.1.2018. Nabídky vystavené dle starého ceníku zůstávají nadále v platnosti. U nabídek, které jsou vystaveny dle starého ceníku a jsou již mimo dobu platnosti v nabídce uvedené (obvykle 3 měsíce), bude postupováno individuálně tak, aby dopad na odběratele byl co nejnižší. Na nové rabatové podmínky se můžete buď informovat dotazem přímo u nás, nebo vyčkejte na jejich uvedení v zaslaných nabídkách. Stávající zákazníci budou převedeni do nového systému automaticky.

Ceník je ke stažení zde:

http://www.greif.cz/ceniky/ceniky.html?detail=1

Na výši obchodního rabatu se informujte u našich pracovníků.
Copyright © 2013 Greif-akustika, s.r.o.
Stránky vytvořila a spravuje Arakis & Belleville, s.r.o. | info@greif.cz | tel.: +420 286 587 763,4