Greif-akustika, s.r.o. - nezávislá společnost snižující hluk
"Noise is not reduced only by repeated measurements..."
všechny informace Informace
01.03.2010
ČSN EN ISO 9001:2009
Firemní procesy "měření hluku" a "návrh a vývoj" byly v lednu 2010 recertifikovány dle nejnovější verze normy ČSN EN ISO 9001:2009.
04.02.2010
Nová norma ČSN 73 0532
Od 1. března 2010 vstupuje v platnost nová ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky, která zásadním způsobem mění požadavky na stavební konstrukce.
01.01.2010
Nové stránky
Naši milí stávající a možná budoucí zákazníci. Protože pečlivě nasloucháme Vašim potřebám, připravili jsme pro Vás kompletně přepracované internetové stránky.
30.12.2009
Hlukové mapy areálů
Máte potíže s hlukem v okolí Vašeho závodu? Nevíte, zda-li se na hluku rovněž nepodílí sousední firmy ve Vaší průmyslové zóně? Zeptejte se, zda-li Váš soused již nemá zpracovanou hlukovou mapu v našem sytému.
04.07.2008
Projekční provize
Projektujete naše tlumiče? Řekněte si o provizi.
02.01.2008
Nový sklad tlumičů Mírovice
Otevřen nový sklad pro vzduchotechnické tlumiče hluku - Mírovice u Prahy.
28.07.2007
Mobilní akustická zástěna
Přenosná zástěna pro stínění stavenišť a lokálních pracovišť. Možná se hodí i Vám?
30.12.2009
Hlukové mapy areálů
Máte potíže s hlukem v okolí Vašeho závodu? Nevíte, zda-li se na hluku rovněž nepodílí sousední firmy ve Vaší průmyslové zóně? Zeptejte se, zda-li Váš soused již nemá zpracovanou hlukovou mapu v našem sytému.
první  předchozí
1 2 3 4 5 z 5
Copyright © 2013 Greif-akustika, s.r.o.
Stránky vytvořila a spravuje Arakis & Belleville, s.r.o. | info@greif.cz | tel.: +420 286 587 763,4