Greif-akustika, s.r.o. - nezávislá společnost snižující hluk
"Jen opakovaným měřením se hluk nesníží..."

Společnost Greif - akustika, s.r.o provádí měření a modelování hluku, akustické studie. Vyrábíme tlumiče hluku, akustické zástěny, akustické krytykontejnery,     zvukové     izolace, protihlukové - neprůzvučné dveře.

Realizujeme protihluková opatření. Zajišťujeme   komplexní  služby pro průmysl a energetiku v oblasti snižování hluku. Od projektu po montáž. Konzultace a technická podpora zdarma. Neváhejte nás kontaktovat.

Zaregistrujte se

Získejte přístup k materiálům a dalším zajímavým informacím z oboru.

Zobrazit reference podle oborů

Produkt:
Kategorie:
Datum: od do
 

Dotazník spokojenosti

Dejte nám vědět, jak jste byli spokojeni s naší prací, službami a výrobky.

Evropská unie

Profesionál

Akustický průvodce

Chcete předcházet potížím s hlukem? Potřebujete vědět jaký typ výrobku použít pro řešení daného problému?
V této sekci jsou popsány základní problémy, které se vyskytují při řešení hlukové problematiky rozsáhlých územních celků, zejména průmyslových.
ITS070 Hluk průmyslových, obchodních a administrativních areálů.pdf

O problematice hluku způsobeného zastavováním nového území je možné získat informace zde:
ITS071 Obce, města, regiony – hlukové mapy.pdf

Hluk v obytných domech, jeho příčiny, místa, kde se vyskytuje nejčastěji a jak s ním bojovat, naleznete v tomto dokumentu:
ITS072 Hluk v obytných a bytových domech – rekonstrukce.pdf

Akustický průvodce projektanta pak specifikuje nejčastější technické aplikace, jako je např. kotelna, výtah, ventilace apod. Popisuje příčiny vzniku hluku a dává návod, jak postupovat při jeho snižování pomocí produktů a služeb s nálepkou GREIF.
ITS073 Akustický průvodce projektanta.pdf

Kompletní přehled služeb naší společnosti zahrnující identifikaci zdrojů hluku, analýzu problému, návrh a optimalizaci úprav a vlastní výrobu akustických opatření naleznete přehledně zde:
Vítejte ve světě snižování hluku.pdf

Akustické výpočty

Řešíte hluk a potřebujete si něco rychle spočítat? Použijte naše akustické výpočty.
Sčítání hladin hluku v jednom bodě:
Výpočet sčítá dle zákonů akustiky dva a více hluků naměřených zvlášť v jednom bodě (např. od různých zdrojů hluku).
Q140 Sčítaní hladin hluku v jednom bodě.xlt [70kB]

Stanovení hluku zdroje z celkové hladiny a hluku pozadí:
Výpočet ukazuje, jakou měrou ovlivňuje skutečný hluk zdroje hluk pozadí.

Q141 Stanovení hluku zdroje z celkové hladiny a hluku pozadí.xlt [70kB]

Útlum hluku vzdáleností ve venkovním prostoru:
Zde je možné zjistit, jakým způsobem klesá hladina hluku zdroje se vzrůstající vzdáleností.
(Výpočet nezahrnuje vliv meteorologických podmínek, absorpci vzduchu, vlhkost, rychlost a směr větru).
Q142 Útlum hluku vzdaleností ve venkovním prostoru.xlt [70kB]

Výpočet akustického tlaku z výkonu na volné zvukové ploše:
Tento výpočet poukazuje na rozdíly mezi akustickým tlakem a akustickým výkonem a umožňuje jejich přepočet.
Q143 Výpočet akustickeho tlaku z výkonu na volné zvukové ploše.xlt [71kB]

Celková hladina akustického tlaku v uzavřeném prostoru:
Tímto vztahem lze zjistit hladinu akustického tlaku šířenou od zdroje (např. od stroje) v příslušné vzdálenosti v uzavřeném prostoru. Podmínkou je znalost hladiny akustického výkonu zdroje a parametrů místnosti.
Q144 Celková hladina akustického tlaku v uzavřeném prostoru.xlt [71kB]

Výpočet doby dozvuku:
Z velikosti prostoru a pohltivosti jednotlivých stěn lze vypočítat dobu dozvuku místnosti - a nebo naopak.
Q145 Výpočet doby dozvuku.xlt [70kB]

Rozhraní mezi přímými a odraženými akustickými vlnami v uzavřeném prostoru:
V uzavřeném prostoru klesá hluk odlehlostí pouze do určité vzdálenosti od zdroje - tu je možné stanovit tímto výpočtem.
Q146 Rozhraní mezi přímými a odraženými vlnami v uzavřeném prostoru.xlt [71kB]

Hluk šířený z místnosti do venkovního prostoru:
Rozdíl hladin hluku před a za fasádou při šíření hluku do venkovního prostoru lze stanovit na základě tohoto výpočtu.
Q147 Hluk šířený z mistnosti do venkovního prostoru.xlt [70kB]

Stupeň vzduchové neprůzvučnosti stěn:
Výpočet umožňuje stanovit pokles zvuku vlivem zvukové izolace stěn a vlastní pohltivosti v prostoru příjmu.
Q148 Stupeň vzduchové neprůzvučnosti stěn.xlt [71kB]

Vzduchová neprůzvučnost nehomogenní konstrukce:
Tento výpočet umožňuje stanovit výslednou zvukovou izolaci stěny složené z několika dílčích prvků o známé neprůzvučnosti
a ploše (např.: stěna s dveřmi apod.).
Q149 Vzduchová neprůzvučnost nehomogenní konstrukce.xlt [71kB]

Ekvivalentní hladina hluku - expozice:
Na pracovištích je při používání strojů a zařízení sledována ekvivalentní hladina hluku (expozice) - tu je možné na základě hlučnosti zařízení a doby provozu stanovit tímto výpočtovým vztahem.
Q150 Ekvivalentní hladina hluku - expozice.xlt [70kB]

Pokles hluku vlivem snížení otáček zařízení:
Tento výpočet ukazuje, jakým způsobem klesá hluk emitovaný lopatkovými stroji v závislosti na rozdílu jejich otáček.
Q151 Pokles hluku vlivem snížení otáček.xlt [69kB]

Poptávkové formuláře

Chcete nabídku na nějaký výrobek? Využijte naše poptávkové formuláře.
Poptávkové formuláře slouží pro získání vstupních hodnot, které jsou zapotřebí pro návrh daného výrobku.

V případě, že se Vám nepodaří získat veškeré údaje, které potřebujeme pro návrh, budou chybějící údaje doplněny dle obvyklých zvyklostí.

Používáním poptávkových formulářů zkrátíte dobu na zpracování nabídky a usnadníte našim technikům práci se získáváním údajů.

Q176 Zadávací parametry pro návrh tlumiče hluku výfuku motorů.xlt
Q179 Zadávací parametry pro návrh tlumiče kouřovodu.xlt
Q180 Zadávací parametry pro návrh tlumiče odfuku.xlt
Q181 Zadávací parametry pro návrh tlumiče ventilace.xlt
ITS098 Oznámení o projektu - provize.pdf
ITS098 Příloha 1 - formulář oznámení projektu.doc

Vyplněné poptávkové formuláře prosím zašlete na naší adresu poradna@greif.cz.

Copyright © 2013 Greif-akustika, s.r.o.
Stránky vytvořila a spravuje Arakis & Belleville, s.r.o. | info@greif.cz | tel.: +420 286 587 763,4