Greif-akustika, s.r.o. - nezávislá společnost snižující hluk
"Jen opakovaným měřením se hluk nesníží..."

Společnost Greif - akustika, s.r.o provádí měření a modelování hluku, akustické studie. Vyrábíme tlumiče hluku, akustické zástěny, akustické krytykontejnery,     zvukové     izolace, protihlukové - neprůzvučné dveře.

Realizujeme protihluková opatření. Zajišťujeme   komplexní  služby pro průmysl a energetiku v oblasti snižování hluku. Od projektu po montáž. Konzultace a technická podpora zdarma. Neváhejte nás kontaktovat.

Zaregistrujte se

Získejte přístup k materiálům a dalším zajímavým informacím z oboru.

Zobrazit reference podle oborů

Produkt:
Kategorie:
Datum: od do
 

Dotazník spokojenosti

Dejte nám vědět, jak jste byli spokojeni s naší prací, službami a výrobky.

Evropská unie

Profesionál

Akustický průvodce

Chcete předcházet potížím s hlukem? Potřebujete vědět jaký typ výrobku použít pro řešení daného problému?
V této sekci jsou popsány základní problémy, které se vyskytují při řešení hlukové problematiky rozsáhlých územních celků, zejména průmyslových.
ITS070-01 Hluk průmyslových, obchodních a administrativních areálů.pdf

O problematice hluku způsobeného zastavováním nového území je možné získat informace zde:
ITS071-01 Hlukové mapy obcí, měst a regionů.pdf

Hluk v obytných domech, jeho příčiny, místa, kde se vyskytuje nejčastěji a jak s ním bojovat, naleznete v tomto dokumentu:
ITS072-01 Hluk v bytech a rodinných domech.pdf

Akustický průvodce projektanta pak specifikuje nejčastější technické aplikace, jako je např. kotelna, výtah, ventilace apod. Popisuje příčiny vzniku hluku a dává návod, jak postupovat při jeho snižování pomocí produktů a služeb s nálepkou GREIF.
ITS073-01 Akustický průvodce projektanta.pdf

Kompletní přehled služeb naší společnosti zahrnující identifikaci zdrojů hluku, analýzu problému, návrh a optimalizaci úprav a vlastní výrobu akustických opatření naleznete přehledně zde:
ITS036-01 CZ Rozsah činnosti Greif-akustika.pdf
ITS025-01 CZ Reference výrobky.pdf

Akustické výpočty

Řešíte hluk a potřebujete si něco rychle spočítat? Použijte naše akustické výpočty.
Sčítání hladin hluku v jednom bodě:
Výpočet sčítá dle zákonů akustiky dva a více hluků naměřených zvlášť v jednom bodě (např. od různých zdrojů hluku).
Q140-01 Sčítaní hladin hluku v jednom bodě.xlt [70kB]

Stanovení hluku zdroje z celkové hladiny a hluku pozadí:
Výpočet ukazuje, jakou měrou ovlivňuje skutečný hluk zdroje hluk pozadí.

Q141-01 Stanovení hluku zdroje z celkové hladiny a hluku pozadí.xlt [70kB]

Útlum hluku vzdáleností ve venkovním prostoru:
Zde je možné zjistit, jakým způsobem klesá hladina hluku zdroje se vzrůstající vzdáleností.
(Výpočet nezahrnuje vliv meteorologických podmínek, absorpci vzduchu, vlhkost, rychlost a směr větru).
Q142-01 Útlum hluku vzdaleností ve venkovním prostoru.xlt [70kB]

Výpočet akustického tlaku z výkonu na volné zvukové ploše:
Tento výpočet poukazuje na rozdíly mezi akustickým tlakem a akustickým výkonem a umožňuje jejich přepočet.
Q143-01 Výpočet akustickeho tlaku z výkonu na volné zvukové ploše.xlt [71kB]

Celková hladina akustického tlaku v uzavřeném prostoru:
Tímto vztahem lze zjistit hladinu akustického tlaku šířenou od zdroje (např. od stroje) v příslušné vzdálenosti v uzavřeném prostoru. Podmínkou je znalost hladiny akustického výkonu zdroje a parametrů místnosti.
Q144-01 Celková hladina akustického tlaku v uzavřeném prostoru.xlt [71kB]

Výpočet doby dozvuku:
Z velikosti prostoru a pohltivosti jednotlivých stěn lze vypočítat dobu dozvuku místnosti - a nebo naopak.
Q145-01 Výpočet doby dozvuku.xlt [70kB]

Rozhraní mezi přímými a odraženými akustickými vlnami v uzavřeném prostoru:
V uzavřeném prostoru klesá hluk odlehlostí pouze do určité vzdálenosti od zdroje - tu je možné stanovit tímto výpočtem.
Q146-01 Rozhraní mezi přímými a odraženými vlnami v uzavřeném prostoru.xlt [71kB]

Hluk šířený z místnosti do venkovního prostoru:
Rozdíl hladin hluku před a za fasádou při šíření hluku do venkovního prostoru lze stanovit na základě tohoto výpočtu.
Q147-01 Hluk šířený z mistnosti do venkovního prostoru.xlt [70kB]

Stupeň vzduchové neprůzvučnosti stěn:
Výpočet umožňuje stanovit pokles zvuku vlivem zvukové izolace stěn a vlastní pohltivosti v prostoru příjmu.
Q148-01 Stupeň vzduchové neprůzvučnosti stěn.xlt [71kB]

Vzduchová neprůzvučnost nehomogenní konstrukce:
Tento výpočet umožňuje stanovit výslednou zvukovou izolaci stěny složené z několika dílčích prvků o známé neprůzvučnosti
a ploše (např.: stěna s dveřmi apod.).
Q149-01 Vzduchová neprůzvučnost nehomogenní konstrukce.xlt [71kB]

Ekvivalentní hladina hluku - expozice:
Na pracovištích je při používání strojů a zařízení sledována ekvivalentní hladina hluku (expozice) - tu je možné na základě hlučnosti zařízení a doby provozu stanovit tímto výpočtovým vztahem.
Q150-01 Ekvivalentní hladina hluku - expozice.xlt [70kB]

Pokles hluku vlivem snížení otáček zařízení:
Tento výpočet ukazuje, jakým způsobem klesá hluk emitovaný lopatkovými stroji v závislosti na rozdílu jejich otáček.
Q151-01 Pokles hluku vlivem snížení otáček.xlt [69kB]

Program pro návrh buňkových tlumičů hluku:
Výpočtový program je určen pro návrh buňkových tlumičů hluku GREIF instalovaných ve vzduchotechnickém potrubí, nebo stavebně připravených kanálech. Návrh je možné provádět pro všechny standardně vyráběné typy buňkových tlumičů GE / G / GH uspořádané do sestav podle směrnice ITS102-01, kapitoly 5, obrázků a) a b). Výpočet je omezen na běžné konstrukční podmínky. V případě složitějších návrhů je nutné tlumič poptat.
Q199-01 Návrh buňkových tlumičů GREIF_2.0.xltx [54kB]

Program pro návrh kruhových tlumičů hluku:
Výpočtový program je určen pro návrh kruhových tlumičů hluku GREIF instalovaných ve vzduchotechnickém potrubí. Návrh je možné provádět pro všechny standardně vyráběné typy kruhových tlumičů GD / GDE podle směrnice ITS122-01. Výpočet je omezen na běžné konstrukční podmínky. V případě složitějších návrhů je nutné tlumič poptat.
Q199-02 Návrh kruhových tlumičů GREIF_1.0.xltx [67kB]

Poptávkové formuláře

Chcete nabídku na nějaký výrobek? Využijte naše poptávkové formuláře.
Poptávkové formuláře slouží pro získání vstupních hodnot, které jsou zapotřebí pro návrh daného výrobku.

V případě, že se Vám nepodaří získat veškeré údaje, které potřebujeme pro návrh, budou chybějící údaje doplněny dle obvyklých zvyklostí.

Používáním poptávkových formulářů zkrátíte dobu na zpracování nabídky a usnadníte našim technikům práci se získáváním údajů.

Q176-01 Zadávací parametry pro návrh tlumiče hluku výfuku motorů.xlt
Q179-01 Zadávací parametry pro návrh tlumiče kouřovodu.xlt
Q180-01 Zadávací parametry pro návrh tlumiče odfuku.xlt
Q181-01 Zadávací parametry pro návrh tlumiče ventilace.xlt
ITS098-01 Oznámení projektu – provize.pdf
ITS098-01 Oznámení projektu - Příloha 1.docx

Vyplněné poptávkové formuláře prosím zašlete na naší adresu poradna@greif.cz.

Copyright © 2013 Greif-akustika, s.r.o.
Stránky vytvořila a spravuje Arakis & Belleville, s.r.o. | info@greif.cz | tel.: +420 286 587 763,4