Greif-akustika, s.r.o. - nezávislá společnost snižující hluk
"Noise is not reduced only by repeated measurements..."

Hlavní město Praha

Z040676     31.12.2004

Produkt: Akustické studie
Kategorie: Občanská výstavba

Z040676-01 Situace.jpg Z040676-02 Mapa 3 m.jpg

Akustická studie ke zjišťovacímu řízení možné proveditelnosti, akustický průzkum možného zastavění . Posouzení hluku od dopravy na plánovanou zástavbu v lokalitě VRÚ - Velké rozvojové území Vysočany, Praha 9.

Referent: Ing. Petr Havránek
Copyright © 2013 Greif-akustika, s.r.o.
Stránky vytvořila a spravuje Arakis & Belleville, s.r.o. | info@greif.cz | tel.: +420 286 587 763,4