Greif-akustika, s.r.o. - nezávislá společnost snižující hluk
"Noise is not reduced only by repeated measurements..."

BÍLEK ASSOCIATES, spol. s r.o.

Z100013     28.01.2010

Produkt: Akustické studie
Kategorie: Občanská výstavba

56fa7bd55fd65_09_celklovamapa4m_vyhled2etapa05_den.jpg 56fa7be3c19a7_11_celklovamapa4m_vyhled2etapa+EXIT8+R106_den.jpg

Předmětem akustického posouzení byl akustický průzkum pozemku spojený s měřením hluku v posuzované lokalitě a modelování hluku ze stávajících i plánovaných komunikací v posuzované lokalitě. Modelování hluku bylo provedeno v programu Soundplan 6.5.

Referent: Ing. Marie Jirmanová
Copyright © 2013 Greif-akustika, s.r.o.
Stránky vytvořila a spravuje Arakis & Belleville, s.r.o. | info@greif.cz | tel.: +420 286 587 763,4