Greif-akustika, s.r.o. - nezávislá společnost snižující hluk
"Noise is not reduced only by repeated measurements..."

Starý - projektová kancelář

Z03140     30.12.2003

Produkt: Akustické studie
Kategorie: Občanská výstavba

598c18867052d_Z03140-01 vizualizace.jpg 598c189443d3b_Z03140-02 letecký snímek.bmp

Akustická studie hluku z provozu VZT jednotek a kogenerační jednotky ve vnitřním a venkovním prostoru bytových domů v Roztokách u Prahy.

Referent: Ing. Ondřej Smrž
Copyright © 2013 Greif-akustika, s.r.o.
Stránky vytvořila a spravuje Arakis & Belleville, s.r.o. | info@greif.cz | tel.: +420 286 587 763,4