Greif-akustika, s.r.o. - nezávislá společnost snižující hluk
"Noise is not reduced only by repeated measurements..."

Podlipný Sladký architekti, s.r.o.

Z070211     30.04.2007

Produkt: Akustické studie
Kategorie: Občanská výstavba

Z070211-4.jpg Z070211-3.jpg Z070211-2.jpg Z070211-1.jpg

Akustická studie pro budoucí obytné soubory Dolní Měcholupy. Hluková situace je posouzena pomocí měření hluku jako podklad pro akustickou studii a akustického modelování pomocí výpočtového programu SoundPlan verze 6.5. Modelované situace jsou pro stávající stav, bez záměru a pro budoucí stav s uvažováním nové výstavby. Posuzovaným zdrojem hluku v této oblasti je automobilový provoz a technologické zdroje hluku obytného souboru.

Referent: Ing. Marie Jirmanová
Copyright © 2013 Greif-akustika, s.r.o.
Stránky vytvořila a spravuje Arakis & Belleville, s.r.o. | info@greif.cz | tel.: +420 286 587 763,4