Greif-akustika, s.r.o. - nezávislá společnost snižující hluk
"Noise is not reduced only by repeated measurements..."

Bílek associates, s.r.o.

Z080354     13.10.2008

Produkt: Akustické studie
Kategorie: Občanská výstavba

Z080354-080814-1.jpg

Akustická studie pro budoucí rezidentní čtvrť v Nebušicích. Hluková situace je posouzena pomocí měření hluku jako podklad pro akustickou studii a akustického modelování pomocí výpočtového programu SoundPlan verze 6.5. Modelované situace jsou pro stávající stav, bez záměru a pro budoucí stav s uvažováním nové výstavby. Posuzovanými zdroji hluku v této oblasti jsou letecký provoz a automobilový provoz.

Referent: Ing. Petr Havránek
Copyright © 2013 Greif-akustika, s.r.o.
Stránky vytvořila a spravuje Arakis & Belleville, s.r.o. | info@greif.cz | tel.: +420 286 587 763,4