Greif-akustika, s.r.o. - nezávislá společnost snižující hluk
"Noise is not reduced only by repeated measurements..."

Johnson Controls Autobaterie

Z041592     14.12.2004

Produkt: Akustické studie
Kategorie: Průmyslová výstavba

Z041592-01 Mapa 3 m.jpg

Akustická studie pro návrh protihlukových opatření, hluk z provozu technologických zdrojů hluku a vyvolané dopravy pro stávající i budoucí stav provozu areálu Autobaterie Česká Lípa. Modelování hlukové situace pomocí programu SoundPlan. Dále je od roku 2004 prováděn akustický monitoring ve formě kontrolních měření hluku z provozu areálu Autobaterie, s.r.o., před nejbližší obytnou zástavbou.

Referent: Ing. Petr Havránek
Copyright © 2013 Greif-akustika, s.r.o.
Stránky vytvořila a spravuje Arakis & Belleville, s.r.o. | info@greif.cz | tel.: +420 286 587 763,4