Greif-akustika, s.r.o. - nezávislá společnost snižující hluk
"Noise is not reduced only by repeated measurements..."

NOVEM Car Interior Design k.s.

Z180907     01.03.2019

Produkt: Akustické studie
Kategorie: Průmyslová výstavba

5ce53edf2e978_Z180907-1.jpg

Soubor měření hluku a akustická studie s návrhem protihlukových opatření. Realizace protihlukových opatření.

Referent: Ing. Jan Mareš
Copyright © 2013 Greif-akustika, s.r.o.
Stránky vytvořila a spravuje Arakis & Belleville, s.r.o. | info@greif.cz | tel.: +420 286 587 763,4