Greif-akustika, s.r.o. - nezávislá společnost snižující hluk
"Noise is not reduced only by repeated measurements..."

APP-PROJEKT, s.r.o.

Z070236     25.06.2007

Produkt: Akustické studie
Kategorie: Průmyslová výstavba

Z070236-4.JPG Z070236-3.JPG Z070236-2.JPG

Komplexní akustická studie na rozšíření areálu společnosti UMDASH. Hluková situace je posouzena pomocí výpočtového programu SoundPlan verze 6.5. Modelované situace jsou pro stávající stav, bez záměru a pro budoucí stav s uvažováním nové části areálu. Posuzovaným zdrojem hluku v této oblasti jsou stacionární zdroje hluku.

Referent: Ing. Marie Jirmanová
Copyright © 2013 Greif-akustika, s.r.o.
Stránky vytvořila a spravuje Arakis & Belleville, s.r.o. | info@greif.cz | tel.: +420 286 587 763,4