Greif-akustika, s.r.o. - nezávislá společnost snižující hluk
"Noise is not reduced only by repeated measurements..."

Pivovary Staropramen

Z090276     05.11.2009

Produkt: Akustické studie
Kategorie: Průmyslová výstavba

605_4345_lezak_novy.jpg

Akustická studie byla provedena na žádost Pivovarů Staropramen v souvislosti s kolaudací nového objektu haly stáčíren. Byl proveden komplexní průzkum a měření hluku v areálu pivovaru. Byly zmapovány významné zdroje hluku. Na nejvýraznější zdroje hluku byly navrženy akustické úpravy, které budou provedeny v etapách.

Referent: Ing. Marie Jirmanová
Copyright © 2013 Greif-akustika, s.r.o.
Stránky vytvořila a spravuje Arakis & Belleville, s.r.o. | info@greif.cz | tel.: +420 286 587 763,4