Greif-akustika, s.r.o. - nezávislá společnost snižující hluk
"Noise is not reduced only by repeated measurements..."

Honeywell, spol. s r.o.

Z080345     23.10.2008

Produkt: Měření hluku
Kategorie: Průmyslová výstavba

Z080345-01 Foto.JPG

Akustická studie a kontrolní měření hluku provozu zkušeben motorů vůči kancelářím nad zkušebnami, návrh protihlukových opatření, hluk z provozu technologických zdrojů. Detekce přenosových cest vibrací a možného šíření hluku.

Referent: Ing. Jan Mareš
Copyright © 2013 Greif-akustika, s.r.o.
Stránky vytvořila a spravuje Arakis & Belleville, s.r.o. | info@greif.cz | tel.: +420 286 587 763,4