Greif-akustika, s.r.o. - nezávislá společnost snižující hluk
"Noise is not reduced only by repeated measurements..."

HAKOV, s.r.o.

Z03310     21.01.2004

Produkt: Tlumiče hluku
Kategorie: Stlačené plyny

Z03310-040121-06.jpg Z03310-040121-05.jpg Z03310-040121-04.jpg Z03310-040121-03.jpg Z03310-040121-02.jpg Z03310-040121-01.jpg

Dodávka tlumiče hluku odfuku tlakového vzduchu do čistírny odpadních vod v Praze Troje. Instalace tlumičů musela proběhnout v odstávce za čas max. 4 h. v případě prodloužení odstávky by odumřely bakterie čistícího procesu.

Referent: Ing. Petr Poláček
Copyright © 2013 Greif-akustika, s.r.o.
Stránky vytvořila a spravuje Arakis & Belleville, s.r.o. | info@greif.cz | tel.: +420 286 587 763,4