Greif-akustika, s.r.o. - nezávislá společnost snižující hluk
"Noise is not reduced only by repeated measurements..."

PARAMO, a.s.

Z070311     31.07.2007

Produkt: Tlumiče hluku
Kategorie: Vzduchotechnika

Z070311_5.jpg Z070311_4.jpg Z070311_3.jpg Z070311_2.jpg Z070311_1.jpg

Pro snížení hluku pronikajícího z prostoru čerpací stanice v areálu Parama Kolín do venkovního chráněného prostoru byla provedena tato akustická opatření. Stávající zasklení bylo odstraněno a nahrazeno skleněnými tvárnicemi luxfer. Plechová jednoduchá vrata byla nahrazena neprůzvučnými. Dále byla řešena zatlumená ventilace přívodu a odvodu vzduchu do prostoru čerpací stanice.

Referent: Ing. Aleš Bálek
Copyright © 2013 Greif-akustika, s.r.o.
Stránky vytvořila a spravuje Arakis & Belleville, s.r.o. | info@greif.cz | tel.: +420 286 587 763,4