Greif-akustika, s.r.o. - nezávislá společnost snižující hluk
"Jen opakovaným měřením se hluk nesníží..."

Společnost Greif - akustika, s.r.o provádí měření a modelování hluku, akustické studie. Vyrábíme tlumiče hluku, akustické zástěny, akustické krytykontejnery,     zvukové     izolace, protihlukové - neprůzvučné dveře.

Realizujeme protihluková opatření. Zajišťujeme   komplexní  služby pro průmysl a energetiku v oblasti snižování hluku. Od projektu po montáž. Konzultace a technická podpora zdarma. Neváhejte nás kontaktovat.

Zaregistrujte se

Získejte přístup k materiálům a dalším zajímavým informacím z oboru.

Zobrazit reference podle oborů

Produkt:
Kategorie:
Datum: od do
 

Dotazník spokojenosti

Dejte nám vědět, jak jste byli spokojeni s naší prací, službami a výrobky.

Evropská unie

Akustické výpočty

Stavební konstrukce

Kontrola a návrh zvukoizolačních vlastností stavebních konstrukcí.
Jako servis pro stavební projektanty poskytujeme výpočty vzduchové a kročejové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí a jejich detailů.

Stavební konstrukce optimalizujeme s ohledem na použité materiály a jejich celkovou tloušťku.

V případě existujících konstrukcí doporučujeme jejich zvukoizolační vlastnosti ověřit měřením.

Hluk ze stavební činnosti

Výpočet hluku ze stavební činnosti s návrhem akustických opatření.
Pro stavební povolení realizujeme posouzení hluku ze stavební činnosti.

Cílem posouzení je, dle plánu organizace výstavby, zmapovat hlukové zatížení lokality vlivem výstavby, a to jak v samotném okolí staveniště, tak na ovlivněných komunikacích.

Výstupem jsou pak konkrétní akustická doporučení, úprava plánu organizace výstavby apod., která zajistí plnění hlukových limitů.

Součástí posudku jsou i naše doporučení, vycházející z letité praxe akustických posudků hluků ze stavební činnosti.

Vlastní posouzení hluku ze stavební činnosti je možné z naší strany doplnit akustickým monitoringem nebo dodávkou mobilních akustických zástěn kolem staveniště.

Pružné uložení

Návrh pružného uložení strojů a zařízení.
Pro jednoduché strojní aplikace řešíme pružné uložení strojů a zařízení.
Po realizaci pružného uložení můžeme poskytnout měření hluku nebo měření vibrací.
V případě složitějších projektů spolupracujeme s externími specialisty.

Pro bližší informace kontaktujte naše techniky.

Prostorová akustika

Řešení prostorové akustiky místností, návrh akustických podhledů a jiných pasivních opatření.
Pro zajištění vhodné distribuce zvuku v místnostech provádíme návrh akustických materiálů do interiérů.

Jako podpůrné projekty nabízíme měření doby dozvuku nebo dodávku akustických materiálů.
V případě složitějších projektů spolupracujeme s externími specialisty.

Pro bližší informace kontaktujte naše techniky.
Copyright © 2013 Greif-akustika, s.r.o.
Stránky vytvořila a spravuje Arakis & Belleville, s.r.o. | info@greif.cz | tel.: +420 286 587 763,4