Greif-akustika, s.r.o. - nezávislá společnost snižující hluk
"Jen opakovaným měřením se hluk nesníží..."

Společnost Greif - akustika, s.r.o provádí měření a modelování hluku, akustické studie. Vyrábíme tlumiče hluku, akustické zástěny, akustické krytykontejnery,     zvukové     izolace, protihlukové - neprůzvučné dveře.

Realizujeme protihluková opatření. Zajišťujeme   komplexní  služby pro průmysl a energetiku v oblasti snižování hluku. Od projektu po montáž. Konzultace a technická podpora zdarma. Neváhejte nás kontaktovat.

Zaregistrujte se

Získejte přístup k materiálům a dalším zajímavým informacím z oboru.

Zobrazit reference podle oborů

Produkt:
Kategorie:
Datum: od do
 

Dotazník spokojenosti

Dejte nám vědět, jak jste byli spokojeni s naší prací, službami a výrobky.

Evropská unie

Tlumiče hluku

Nabízíme široké spektrum tlumičů hluku, vyberte si:

Vzduchotechnika

Tlumiče hluku pro vzduchotechniku naleznou uplatnění všude tam, kde je provozní látka vzduch
o běžných venkovních parametrech. Tlumiče se standardně vyrábějí z pozinkovaného plechu. Na přání je možné tlumiče vyrobit ve vodě odolném, tzv. hygienickém provedení nebo z nerezu.

Tlumiče hluku se vyrábějí ve standardních rozměrových řadách. Na přání Vám vyrobíme tlumiče hluku přesných rozměrů a vlastností přímo pro Vaši aplikaci.

Tlumiče se instalují do potrubí nebo stavebně připravených kanálů a jsou určeny pro tlumení hluku strojních zařízení. Zejména ventilátorů, vzduchotechnických jednotek, ventilačních traktů kompresoroven, kotelen, trafostanic apod.

Buňkové tlumiče hluku:

Jsou vhodné všude tam, kde projektant požaduje dlouhodobě osvědčené řešení.

Program pro návrh buňkových tlumičů hluku stáhněte zde.

Buňkové tlumiče hluku GE (kašírované provedení)

Díky svým vlastnostem a dobré ceně najdou uplatnění zejména v administrativních a bytových objektech, v budovách občanského vybavení a všude tam, kde je provozní médium venkovní vzduch běžných podmínek bez příměsí abrazivních částic. Jsou cenově nejdostupnější a mají omezené použití.

ITS101-01 Buňkové tlumiče hluku GE.pdf
ITS030-01 CZ Reference buňky
ITS026-01 CZ Reference firmy Greif-akustika.pdf
Simulace urychlují konstrukční návrhy.pdf

Buňkové tlumiče hluku G (s děrovaným plechem)

Zvýšená ochrana absorpčních částí děrovaným plechem umožňuje tlumičům velmi široké použití. Uplatnění najdou zejména
v administrativních a obytných objektech, budovách občanského vybavení, ale také v průmyslu a těžkých provozech. Z důvodů dlouhé životnosti (až 30 let – prokázáno na skutečných instalacích) je vhodné jejich použití v místech s obtížným přístupem. Odolávají běžným abrazivním příměsím ve venkovním vzduchu a nevyžadují předfiltraci média.

ITS102-01 Buňkové tlumiče hluku G.pdf

Buňkové tlumiče hluku GH (v hygienickém provedení)

Vzduchotěsné "zavaření" absorpčních částí do plastové fólie a jejich ochrana děrovaným plechem umožňuje použití tlumičů
v prostředí se zvýšeným obsahem vlhkosti a nároky na hygienickou čistotu. Uplatnění najdou zejména v "čistých" prostorech jako je zdravotnictví, stravování apod., ale také v potrubních traktech průmyslové vzduchotechniky s požadavky na technologickou čistotu přiváděného vzduchu.

ITS103-01 Buňkové tlumiče hluku GH
Posudek č. 1_6-13-11_Hygienické posouzení tlumičů.pdf

Výhody buňkových tlumičů oproti kulisovým:
Jednoduchá instalace do potrubí, větší útlum hluku daný konstrukcí tlumiče (výplň dvou sousedících buněk se akusticky sčítá v jednu silnější, jejíž útlum je na nižších frekvencích příznivější). I při velkých průřezech tlumiče lze použít nevyztužená, jednodušší tělesa. Ve většině případů není potřebná dodatečná izolace pláště (jiné přerozdělení akustické výplně). Dlouhá životnost.

Kulisové tlumiče GK:

Tradiční typ tlumiče umožňující širokou škálu rozměrového provedení s dobrými vlastnostmi.

Kulisové tlumiče hluku GKK (kašírované provedení)

Uplatnění najdou zejména v administrativních a bytových objektech, v budovách občanského vybavení a všude tam, kde je provozní vzduch běžných podmínek bez příměsí abrazivních částic. Jsou cenově nejdostupnější nicméně mají omezené použití.

ITS111-01 Kulisové tlumiče hluku GKK.pdf
ITS033-01 CZ Reference kulisy.pdf

Kulisové tlumiče hluku GKD (s děrovaným plechem)

Zvýšená ochrana absorpčních částí děrovaným plechem umožňuje tlumičům velmi široké využití. Uplatnění najdou zejména
v administrativních a obytných objektech, budovách občanského vybyvení, ale také v průmyslu a těžkých provozech. Odolávají běžným abrazivním příměsím ve venkovním vzduchu a nevyžadují předfiltraci média.

ITS112-01 Kulisové tlumiče hluku GKD.pdf

Kulisové tlumiče hluku GKDH (v hygienickém provedení)

Vzduchotěsné "zavaření" absorpčních částí do plastové fólie a jejich ochrana děrovaným plechem umožňuje použití tlumičů
v prostředí se zvýšeným obsahem vlhkosti a nároky na hygienickou čistotu. Uplatnění najdou zejména v "čistých" prostorech jako je zdravotnictví, stravování apod., ale také v potrubních traktech průmyslové vzduchotechniky s požadavky na technologickou čistotu přiváděného vzduchu.

ITS113-01 Kulisové tlumiče hluku GKDH.pdf
Posudek č. 1_6-13-11_Hygienické posouzení tlumičů.pdf

Kruhové tlumiče GD:

Najdou uplatnění všude tam, kde projektant upřednostňuje výhody kruhových vzduchovodů.

Program pro návrh kruhových tlumičů hluku stáhnete zde.

Kruhové tlumiče GD (s děrovaným plechem)

Kruhové tlumiče řady GD jsou určeny pro instalaci do potrubních rozvodů vzduchotechniky (zejména lehké - z pozinkovaného plechu), pro tlumení hluku radiálních, ale především axiálních ventilátorů. Dle požadavků na útlum a tlakovou ztrátu jsou vyráběny v různých typech.

Zvýšená ochrana absorpčních částí děrovaným plechem umožňuje tlumičům velmi široké použití. Odolávají běžným abrazivním příměsím ve venkovním vzduchu a nevyžadují předfiltraci média.

ITS122-01 Kruhové tlumiče hluku GD.pdf
ITS034-01 CZ Reference válcové tlumiče GD.pdf

Kruhové tlumiče GDH (v hygienickém provedení)

Jedná se o speciální úpravu standardního typu kruhového tlumiče GD. Výplně jsou hygienicky "zavařeny" a chráněny děrovaným plechem. Prostředí pro jejich využití je analogické s tlumiči GH a GKDH.

Při návrhu našich vzduchotechnických tlumičů hluku je možné získat projekční provize. Vyplňte přiložený soubor a zašlete nám jej zpět.

ITS098-01 Oznámení projektu – provize.pdf

Bližší informace vám poskytnou naši technici.

Spalinovody a kouřovody

Tlumiče pro spalinovody a kouřovody jsou určeny pro tlumení hluku kotlů, spalovacích motorů záložních agregátů, turbín a všude tam, kde je zapotřebí teplotní odolnost. Standardní provedení tlumičů je z černé oceli s vnitřní pohltivou vestavbou, balenou v teplotně odolných tkaninách a krytou od proudu spalin děrovaným černým plechem.

Na vyžádání je možné tlumiče hluku vyrobit z nerezových materiálů s vysokou teplotní odolností, chemickou odolností nebo kombinací zmíněných materiálů.

Tlumiče hluku vyrábíme na míru, dle vašeho zadání.

Tlumiče hluku do kouřovodu GT

Válcové tlumiče řady GT jsou určeny pro instalaci do kouřovodů pro tlumení hluku kotlů, pro malé
i velké kotelny.

ITS152-01 Tlumiče hluku do kouřovodů GT.pdf
ITS022-01 CZ Reference GT Pivovar Velké Popovice.pdf
ITS023-01 CZ Reference HRSG.pdf
ITS026-01 CZ Reference firmy Greif-akustika.pdf

Tlumiče hluku výfuku motorů GV

Válcové tlumiče řady GV jsou určeny k tlumení hluku výfuků spalovacích motorů, zejména pak záložních zdrojů.

ITS162-01 Tlumiče hluku výfuku motorů GV.pdf

ITS162-02 Tlumiče hluku výfuku motorů - referenční instalace Stodůlky.pdf

Tlumiče hluku pro lokomotivy GL

Tlumiče jsou určeny pro tlumení hluku naftových motorů lokomotiv.

ITS172-01 Tlumiče hluku pro lokomotivy GL.pdf

Tlumiče hluku pro spalovací turbíny

Tlumiče hluku pro spalovací turbíny jsou určené pro sání nebo výdech spalovacích turbín. Vyznačují se speciálním provedením odolným proti otřesům a zvýšeným teplotám.

ITS182-01 Tlumiče hluku pro sání spalovacích trubín.pdf
ITS185-01 Tlumiče hluku pro výdech spalovacích trubín.pdf

Bližší informace vám poskytnou naši technici.

Stlačené plyny

Dle Vašich požadavků Vám navrhneme tlumiče hluku odfuku na páru nebo jiné stlačené plyny, tlumiče hluku na sání a výtlak kompresorů, dmychadel a jiných zařízení pracující s tlakovým médiem.

Tlumiče hluku vyrábíme z černé nebo nerezové oceli, standardní nebo teplotně a chemicky odolné. Samozřejmostí u tlumičů hluku na stlačené plyny je robustnost a odolnost proti vibracím.

V případě požadavku zajistíme návrh tlumiče hluku jako tlakové nádoby.

Tlumiče hluku pro stlačené plyny GTPED

Tlumiče hluku pro stlačené plyny jsou určeny pro tlumení hluku šířeného potrubím, kde se vyskytuje médium (např. vzduch, pára apod.) o tlaku PS vyšším než 0,5 bar při nejvyšší dovolené teplotě TS. Tyto tlumiče najdou uplatnění zejména tam, kde není možné nebo ekonomické potrubí nebo zařízení izolovat. Jejich instalací lze omezit hluk v potrubí za tlumičem a snížit tak vyzařování hluku z pláště potrubí nebo z pláště připojeného aparátu (např. v technologických procesech).

ITS146-01 Tlumiče hluku pro stlačené plyny GTPED.pdf

Tlumiče odfuku plynů a par

Tlumiče odfuku plynů a par jsou určeny pro tlumení hluku šířeného z ústí potrubí při expanzi plynů a par do volného prostředí. Používají se pro tlumení odfuku pojistných ventilů, odfuku regulačních armatur při najíždění, parním profuku při čištění potrubí, apod.

ITS196-01 Tlumiče odfuku plynů a par GO.pdf
ITS032-01 CZ Reference tlumiče odfuku.pdf

Bližší informace vám poskytnou naši technici.

Atypické a speciální

Protože naše společnost Greif-akustika tlumiče hluku nejen vyrábí, ale také vymýšlí a neustále zdokonaluje, tvoří objem atypických a speciálních tlumičů hluku více než polovinu naší produkce.

Kontaktujte s Vaším problémem naše technické oddělení a nechte si nabídnout tlumič hluku přesně na míru. Pro rychlejší zpracování nabídky využijte naše poptávkové formuláře.

ITS036-01 CZ Rozsah činnosti Greif-akustika.pdf
ITS026-01 CZ Reference firmy Greif-akustika.pdf

Copyright © 2013 Greif-akustika, s.r.o.
Stránky vytvořila a spravuje Arakis & Belleville, s.r.o. | info@greif.cz | tel.: +420 286 587 763,4